svajokime ir kurkime kartu!
JORE grupės komanda – patyrusi, bet nuolat besimokanti ir tobulėjanti, drąsiai sprendžianti iškilusius iššūkius. Čia dirba draugiški ir rūpestingi, kūrybiški ir naujoms idėjoms atviri žmonės. Visus mus vienija bendras tikslas: svajoti ir kurti svajonių namus. Kaip sau ir dar geriau. Prisijunk, svajosime ir kursime kartu!

laisvos POZICIJOS

Plataus profilio darbuotojas (statybos sritis)

APLIKUOTI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. išmanyti smulkius santechnikos ir staliaus darbus;

2. sugebėti atlikti nesudėtingus statybos darbus, kitus pagalbinius darbus statybose;

3. žinoti darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų saugojimo tvarką.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. atlieka nesudėtingų statinių remonto darbus, nesudėtingos statybos darbus;

3. atlieka pagalbinius darbus;

4. atlieka įvairius smulkius staliaus darbus;

5. prižiūri ir tvarko teritoriją (grėbia lapus, šluoja, žiemos metu valo sniegą)

6. sutvarko darbo inventorių ir palieka jį nustatytoje pagalbinėje patalpoje;

7. vykdo kitus vadovo pavedimus bei nurodymus savo kompetencijai priskirtais klausimais.

SIŪLOMAS ATLYGINIMAS:

1500 – 2000 € per mėn. (prieš mokesčius)

Nurodytas orientacinis atlyginimas. Konkretus atlyginimas derinamas su kandidatu, priklausomai nuo jo patirties ir kompetencijų.

Jūsų CV laukiame el.paštu info@joregroup.lt

APLIKUOTI

Darbų vadovas

APLIKUOTI

Statybos darbų vadovas privalo mokėti ir išmanyti:

1. darbo įstatymus, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus ir darbo higienos normas,

2. darbų vykdymą, valdymą ir eiliškumą, pradedant nuliniais ir baigiant gerbūvio darbais, jų normas ir taisykles;

3. įrenginių ir mechanizmų paskirtį ir naudojimą;

4. darbams reikalingas medžiagas ir energijos poreikius;

5. vykdomų darbų technologiją techninius ir kvalifikacinius reikalavimus;

6. kaupiamųjų žiniaraščių, paslėptų darbų, laikančiųjų konstrukcijų, darbų priėmimo-perdavimo, nebaigtų darbų aktų ir kitų dokumentų įforminimą ir pateikimą;

7. subrangovų teises, pareigas ir atsakomybę;

8. medžiagų, žaliavų, mišinių paskirtį ir naudojimą;

9. darbų ir medžiagų kokybės reikalavimus, jų standartus;

10. pirmosios medicinos suteikimo būdus;

Statybos darbų vadovo pareigos:

1. Vadovauti paskirtam darbo objektui.

2. Paskirstyti pavaldiems darbuotojams darbus.

3. Instruktuoti ir kontroliuoti, kaip pavaldūs darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų.

4. Neleisti darbuotojui dirbti tą dieną, kai jis darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

5. Siekti aukšto darbo našumo.

6. Organizuoti savalaikį ir kokybišką statybos darbų atlikimą.

7. Organizuoti ir vykdyti įvairios paskirties statybos darbus pagal patvirtintą ir pateiktą projektinę-sąmatinę dokumentaciją ir darbų vykdymo grafikus.

8. Įforminti užsakymus medžiagoms, mechanizmams, transporto priemonėms, įrengimams ir kt., numato jų pateikimo grafikus ir kontroliuoti jų pristatymą.

9. Kontroliuoti atliekamų darbų kokybę, jų eigą, vykdyti kontrolinius matavimus, sekti, kad darbai būtų vykdomi pagal projektą, valstybinius standartus, techninius statybos reglamentus.

10. Dalyvauti dokumentų, pateiktų apmokėjimui už įsigytus įrenginius ir atliktus darbus, derinime.

11. Organizuoti darbų vykdymą tik pagal patvirtintą dokumentaciją.

12. Organizuoti materialinių vertybių sandėliavimą, jų apsaugą.

13. Rengti paskaičiavimus ir paraiškas medžiagų gavimui.

14. Imtis priemonių, kad nebūtų mechanizmų, įrengimų, transporto priemonių, darbo laiko prastovų.

15. Koordinuoti subrangovų darbą, dalyvauti priimant jų atliktus darbus, kontroliuoti jų kokybę ir atlikimo terminus.

16. Kontroliuoti, kad darbų kiekiai, numatyti projektinėje-sąmatinėje dokumentacijoje faktiškai atitiktų atliktų darbų kiekiams darbų priėmimo aktuose.

17. Organizuoti objekto teritorijos aptvėrimą.

18. Užtikrinti saugų darbą, priešgaisrinę saugą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas objekte, gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą.

19. Sustabdyti darbus ir pranešti direktoriui apie avarijos grėsmę ar atsiradus neaiškumams arba klaidoms statinio projekte.

20. Teikti pasiūlymus skatinti ar taikyti drausminio poveikio priemones.

Įmonė siūlo:

  1. Geras darbo sąlygas modernioje įmonėje, darbo aplinką, kurioje yra vertinamas komandinis darbas ir orientacija į rezultatus;
  2. Darbo patirtį bei kvalifikaciją atitinkantį konkurencingą atlyginimą ir motyvacinius priedus;
  3. Visas darbui reikalingas priemones;
  4. Asmeninio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
  5. Galimybę įgyvendinti savo idėjas ir profesinius tikslus.

Siūlomas atlyginimas:

2500 – 4000 € per mėn. (prieš mokesčius)
Nurodytas orientacinis atlyginimas. Konkretus atlyginimas derinamas su kandidatu, priklausomai nuo jo patirties ir kompetencijų.

Jūsų CV laukiame el.paštu info@joregroup.lt

APLIKUOTI
status

Rikiavimas: